Landsbyhaven

- privat pasningsordning-

https://www.landsbyhaven.net/folerer.odt


Folder som I får udleveret ved opskrivningen i dagplejen.

Her står noget af det samme som her på hjemmesiden.

https://www.landsbyhaven.net/pasningsaftale.odt


Det er min pasningsaftale, som I skal skrive under på ved indskrivningen i dagplejen.

https://www.landsbyhaven.net/Tilladelse til dagplejen.odt


Det er tilladelse I skal give mig til at køre med jeres børn eller tage billeder af jeres børn.